Doel van de vereniging

De RVN stelt zich ten doel het huidige kwaliteitsniveau van restauratie te behouden of te verhogen door:

  • Het verenigen van zoveel mogelijk verschillende restauratiedisciplines binnen de restauratoren vereniging.
  • Het onderling (ook interdisciplinair) uitwisselen van ervaringen, op zowel het ethische als het praktische vlak. Het volgen van workshops of lezingen op het gebied van restauratie en conservering.

 

 

 

 

 

Verder worden contacten gelegd en onderhouden met:

Collega restauratoren. Vakmensen, die voor conserveren en restaureren van belang zijn zoals bijv. kunsthistorici, chemici, mechanici. Verschillende musea. Verenigingen of instellingen die in het restauratie-ambacht geïnteresseerd zijn. Vertegenwoordigers van vakopleidingen.