Conservering of restauratie en door wie...

Voordat een behandeling wordt gestart, wordt er samen met u een keuze gemaakt uit de verschillende herstel mogelijkheden. Er wordt bepaald wat de intentie en intensiteit zal zijn van de behandeling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie behandelingstypen (waarbinnen de intensiteit ook weer kan verschillen)

 1. Preventieve en passieve Conservering moeten zorgen voor vertraging van het verval door:

- het aanpassen van de externe omgevingsfactoren zoals de relatieve luchtvochtigheid, opvallend licht, zetten van insectenvallen, gebruik van opbergdozen etc.

 2. Actieve Conservering betekent dat men het verval van een object probeert te vertragen, maar ook het object minder kwetsbaar en meer toonbaar maakt, door bv. het:

- verwijderen van vuil en stof,

- vastzetten van losgeraakte onderdelen,

- ondersteunen van verzwakte delen,

- bestrijding van schimmel of insectenaantasting. 

uit: "Panorama" 1916.

3. Restaureren heeft tot doel het object in een vooraf te definiëren “nieuwe” staat terug te brengen, door het:

- toevoegen of aanvullen van verloren gegane delen,

- vervangen van onderdelen,

- verwijderen van oude restauraties.

In alle gevallen geldt dat door de restauratoren rekening wordt gehouden met de authenticiteit van het object. Dit kan op verschillende gebieden liggen:

- materiële authenticiteit; respect voor het originele materiaal

- conceptuele authenticiteit; de intentie van de maker/kunstenaar staat centraal. Bij sommige kunstwerken is juist het verval het concept.

- contextuele en functionele authenticiteit; wanneer een voorwerp bijvoorbeeld een museumstuk wordt, is er een radicale wijziging van de authentieke context en functie. Bij een    restauratie kan geopteerd worden om het voorwerp terug te brengen naar de originele context; contextuele authenticiteit.

- historische authenticiteit; het werk als document wordt belangrijker dan de esthetische beleving, gebruikssporen worden zichtbaar gelaten.

Belangrijk hierbij is dat de keuze wordt gemotiveerd. Waarom wordt er ingegrepen? Waarom wordt er op deze manier ingegrepen? Meer richtlijnen vindt u in de ethische code.

Het kiezen van een restaurator is gebaseerd op vertrouwen.

Bij het laten maken van een offerte is een goede communicatie van groot belang. De klant moet duidelijk geïnformeerd worden over de oorzaken van de huidige staat van verval of schade, waarom het object gerestaureerd moet worden en wat de mogelijkheden zijn van een restauratie. Om het vertrouwen van de klant te winnen zal een restaurator bereid moeten zijn om vragen te beantwoorden.

Vraag gerust naar de werkervaring van de restaurator (al onze leden zijn minstens 5 jaar zelfstandig werkzaam als restaurator).

Vraag naar opdrachtgevers of uitgevoerde werkzaamheden (die zijn meestal vermeld op de website).

Vraag naar opleiding.

Vraag naar lidmaatschap van andere erkende landelijke verenigingen zoals het Restauratoren Register of Restauratoren Nederland.

Tips: Neem de tijd. Laat meerdere offertes maken, zeker als het gaat om een grote opdracht.

Zorg: De restaurator zal ook advies geven over de beste manier om een object te bewaren (preventieve conservering), te exposeren en te onderhouden.